Διαβήτης

fasTTest
pM-100

Όργανο ελέγχου γλυκόζης αίματος

Αναγνωρισμένο για την ευκολία της χρήσης και το γρήγορο χρόνο ανταπόκρισης, το plusmed fasTTest Σύστημα Παρακολούθησης της Γλυκόζης του Αίματος έχει σχεδιαστεί να επεξεργαστεί ακριβή αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μόνο μια μικρή ποσότητα αίματος για την in vitro διάγνωση.

fasttest Tag EN


icon 5sec icon 5microliter icon codefree icon alarm reminder icon empty icon empty
fasTTest
pM-100

Δοκιμαστικές ταινίες μέτρησης Σακχάρου

Οι plusmed Ταινίες fasTTest μέτρησης της γλυκόζης του αίματος χρησιμοποιούνται με το plusmed fasTTest μετρητή για ποσοτική μέτρηση της γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα που λαμβάνεται από την άκρη του δακτύλου, την παλάμη και το βραχίονα.


icon 5sec icon 5microliter icon empty icon empty icon empty  
fasTTest

 

 

Ακίδες αίματος

Οι Plusmed fasTTest ακίδες χρησιμοποιού- νται με τη συσκευή τρυπήματος για τη λήψη δείγματος αίματος. Οι Plusmed fasTTest ακίδες είναι διαθέσιμες και για ατομική χρήση από τον ασθενή.


icon painless pricking icon gamma sterilization icon empty icon empty icon empty icon empty
FASTFINE

 

Βελόνες για Στυλό Ινσουλίνης

Oι Plusmed FASTFINE βελόνες ινσουλίνης χρησιμοποιούνται με το στυλό ινσουλίνης και έρχονται σε διάφορα μήκη και πλάτη για να ταιριάζουν σε όλους τους τύπους σώματος.