Υπέρταση

Αυτόματο
pM-K05 Jumbo

BLOOD PRESSURE MONITOR

With the pM-K05 Jumbo, blood pressure can be measured easily and safely every day. Thanks to the large LCD screen, the measurement result can be read easily.Αυτόματο
pM-K02

Πιεσόμετρo

Η Τεχνολογία Real Fuzzy καθορίζει την ιδανική πίεση στην περιχειρίδα με βάση τη συστολική πίεση του αίματος και το μέγεθος του βραχίονα.
pM-K02 Tag ENicon real fuzzy icon movement detector icon HRI icon IHB icon average of measurement icon 90 mem
Αυτόματο καρπού
pM-596

BLOOD PRESSURE MONITOR

pM-596 Blood Pressure Monitor, helps you to find out systolic and diastolic blood pressure easily with voice guidance in six languages.

pM-B51 Tag EN
Αυτόματο καρπού
pM-795

BLOOD PRESSURE MONITOR

This device uses the oscillometric method to measure systolic and diastolic blood pressure from the wrist and presents ease of use in six languages.

pM-B51 Tag EN
Ημιαυτόματο
pM-NT01

BLOOD PRESSURE MONITOR

This device provides safety measurement for all adults and pregnant woman with pre-eclampsia. Additionally, it is equipped with an "over-inflation" warning. This warning allows ideal cuff pressure for accurate measurement.

pM-K03Y Tag EN

Αυτόματο καρπού
pM-B51 Plus

Πιεσόμετρο

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί τη ταλ- αντωσιμετρική μέθοδο για την αυτόματη μέτρηση της συστολικής και διαστολικής πίεση του αίματος, καθώς και του καρδιακού ρυθμού.

pM-B51 Tag EN


icon HRI icon IHB icon average of measurement icon empty icon empty icon empty
ANEROID
pM-A01S

SPHYGMOMANOMETER

Blood pressure measurements with the PM-A01S are done using the cuff / stethoscope listening method. It provides more reliable measuring.
pM-A01S Tag EN