Φροντίδα

Σωληνωτό
pM-AD01

Σύστημα αεροστρώματος με εναλλαγή της πίεσης

This product is intended to help and reduce the incidence of pressure ulcers while optimizing patient comfort.

pM-AD01 Tag EN

Σωληνωτό
pM-AD02

Σύστημα αεροστρώματος με εναλλαγή της πίεσης

This product is intended to help and reduce the incidence of pressure ulcers while optimizing patient comfort.

pM-AD01 Tag EN

Κυψελωτό
pM-2012

Σύστημα αεροστρώματος με εναλλαγή της πίεσης

Αυτό το προϊόν προορίζεται για να βοηθήσει και να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης των κατακλίσεων, βελτιστοποιώντας παράλληλα την άνεση του ασθενούς.
pM-2012 Tag EN

WHEELCHAIR - BATTERY POWERED
pM-WCHP

pM-WCHP Wheelchair is designed to improve the users comfort, while it is easy to handle.

pM-WCH52 Tag EN

 Αναπηρικό αμαξίδιο
pM-WCH52

pM-WCH52 Wheelchair provides comfortable movement with its adjustable support units.

pM-WCH52 Tag EN


 Αναπηρικό αμαξίδιο
pM-WCH46

pM-WCH46 Wheelchair provides the user with comfort, confidence and freedom thanks to its easy handling.
pM-WCH46 Tag EN

 Αναπηρικό αμαξίδιο
pM-WCH

Αυτή το αναπηρικό αμαξίδιο σας δίνει ελευθερία και κάνει τη ζωή σας ευκολότερη. Προσφέρει άνεση και ευκολία στη χρήση.

 Αναπηρικό αμαξίδιο
pM-WCHA

pM-WCHA wheelchairs provide the user with comfort, confidence and freedom thanks to its easy handling.

pM-WCHA Tag EN

MECHANICAL
pM-8709

BATHROOM SCALE

Mechanical Bathroom scale provides you to check your body weight accurately. In addition to home use, this sturdy model has gained the appreciation of doctors for use in their clinics.
pM-8709 Tag EN

ELECTRONIC
pM-BS01

BABY SCALE

Baby Scale measures both your baby's weight and length for you. With this scale, it is so easy to keep track of your baby’s physical development. It can be used both at home and hospitals.

pM-BS01 Tag EN

Μάσκα
pM-SW201

Αποστειρωμένη

Η μάσκα προσώπου παρέχει άνεση στην αναπνοή με προσθήκη ειδικού φίλτρου συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων.

pM-SW201 Tag EN