Θερμοκρασία

INFRARED BODY THERMOMETER

UltraScan

Forehead Scan & Ear

This thermometer measures body (temple measurement by scanning artery from right to left or left to right) and object temperatures (Milk in a baby’s bottle,bath or surface) with infrared technology. It measures more than one within seconds and show the best result. This function ensures more accurate temperature measurement for consumers.
plusscan Tag ENFor Forehead Temperature For Ear Temperature For Food Temperature For Liquid Temperature For Ambient Temperature  
Τύπος πένας
pM-101

Ψηφιακό Θερμόμετρο

Αυτό το θερμόμετρο μπορεί να μετρήσει τη θερμοκρασία σε διάφορα σημεία του σώματος, τα οποία διατηρούν μια σχετικά σταθερή θερμοκρασία (στοματική, μασχαλιαία, δια του ορθού).

pM-101 Tag EN


icon 1mem icon Beeper-Function icon Auto-Shut-Off icon empty icon empty icon empty