plusmed imagepicture 004 small

hyptertension active
فشار خون بالا
Diabetes
دیابت
Respiratory
تنفس
Temperature
طب
Pain Therapy
کنترل درد
Patient Care
نگهداری بیمار

در باره فشار خون بالا

فشار خون بالا (HTN ) به عنوان فشار خون بالای ارتریل هم نامیده میشود, با بالا رفتن فشار خون در ارتریلها موقعیت پزشکی دائمی به میان میاید. این موضوع برای اینکه قلب گردش خون در رگها را فراهم سازد بیشتر از معمول کار میکند .فشار خون , در میان طپش های ماهیچه های قلب(diyastol ) و فرسودگی میان انها (sistol ) ویا برای راحت نمودن انها و مناسب بودن با ماکسیمم ویا مینیموم فشار به صورت دیاستول(diyastol ) و سیستول (sistol ) به دو نوع اندازه گیری میتوان خلاصه نمود. فشار خون معمولی در حال استراحت در دیاستول(diyastol ) 100-140 ملیمتر Hg ( بالائی ) و دیاستول(diyastol ) 60-90 ملیمتر Hg ( پائینی ) میباشد . بطور مداوم 90/140 ویا رقمهای بالا نشان داده شود مشخص کننده فشار خون بالا میباشد.

سئوالاتی که بهطور مداوم سئوال میشود

چرا اندازه گیری فشار خون در منزل اهمیت به سزائی دارد؟

از انجائیکه فشار خون میتواند بالا و پائین شود, اندازه گیری فشار خون در منزل و ثبت ان میتوانید مشخص کنید که ایا فشار خونتان بالا میباشد ویا نه ؟ و در این میان به واسطه دستگاه های نگهداری بهداشتی اطلاعات دقیق بدست اورده و در صورتیکه فشار خون بالا داشته باشید میتوانید برنامه درمانی خود را اماده سازید.

کدم عدد خیلی مهم است بالائی (sistolik ) ویا پائینی diyastolik) ) ؟

به طور معمول ,اشخاص 50 ساله به بالا ریسک بیماری کاردیو واسکیلر (kardiyovasküler ) همراه دارند و در این اشخاص به طور معمول به رقم بالا باید دقت نمود ( فشار خون سیستولیک (sistolik ) ) افزایش سفت شدن ارتیلها( رگها) به موازات بال رفتن سن, و افزایش بیماری رگ و عروق و قلب در اشخاص معمولا فشار خون سیستولیک (sistolik ) بالا میرود.

بی نظمی طپش قلب جیست ؟

ریتم طپش قلب , عبارت است از تغیر میزان طپش قلب بیشتر از 25 درصد در هنگام اندازه گیری فشار خون سیستولیک(sistolik ) و دیاستولیک(diyastolik ) میباشد. در دستگاه های سنجش فشار خون Vivocare/Plusmed مشخص کننده بی نظمی ریتم قلب را به همراه دارد. اگر در هنگام اندازه گیری , بی نظمی ریتم قلب بیش از دوبار مشاهده گردد در صفحه دستگاه علامت بی نظمی طپش قلب روشن میشود.اگر در اندازه گیری فشار خون این موضوع به طور مداوم دیده شود حتما باید به دکتر مراجعه نمود.

قبل از اندازه گیری فشار خون چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

همیشه از دست چپ اندازه گیری کنید. برای اینکه بهترین نتیجه را بدست اورید قبل از اندازه گیری به مدت 15 دقیقه استراحت کنید . وضیعت شما در هنگام اندازه گیری فشار خون خیلی اهمیت دارد. جای به نشینید که بتوانید پشتتان را به ان تکیه دهید .در صورت امکان برای اینکه مچ دستتان با قلبتان در یک خط باشد قبل از اندازه گیری زیر دستتان بالش قراردهید.

مرحله ای که باید حتما به ان د دقت نمود 30 دقیقه قبل از اندازه گیری سنجش فشار خون میباشد.در این مدت باید از غذا خوردن, نوشیدن الکل و مایعات کاکوئینی , ورزش و سیگار کشیدن باید پرهیز کنید. این موضوعات ذکر شده در طپش قلب موثر بوده و لذا باعث بدست اوری نتایج غلط میشود.

جزئیات کوچک در اندازه گیری فشار خون خیلی موثر میباشد.به طور مثال , در حال اندازه گیری نباید حرف بزنید.در صورتیکه زیر استرس فکری و کاری باشید از اندازه گیری فشار خون خوداری کنید.این وضیعت ها تاثیر در طپش قلبتان به میان خواهد اورد .

به چه طریق شل ویا سفت بودن ماشون فشار سنج را میتوان فهمید؟

در اندازه گیری فشار خون سفتی ماشون باید مناسب باشد. برای مطمئن شدن از سفتی مناسب ماشون استفاده کننده باید ماشون مناسبی را انتخاب کند.بعد از انتخاب ماشون مناسب در زمینه جای دادن ماشون بطور مناسب به روشهای زیر باید توجه نمود .

 1. باسهای که بدست چپتان فشار وارد میکتد را دراورید.

 2. دست چتان را داخل ماشون نموده ار اینکه جای را ما بین ارنج و شانتان جای گرفته مطمئن شوید.

 3. دستتان را بطوریکه کف دست رو به بالا باشد به پیچانید.

 4. بطوریکه ماشون میان دستتانر ا بفشارد تنظیم کنید.

 5. دقت کنبد که ماشون از جای خود در نیاید .گذاشتن یک انگشت خود ما بین ماشون و دستتان ضروری میباشد .این کار برای اندازه گیری صحیح خیلی اهمیت دارد.

دستگاه فشار سنج پولسمد(Plusmed ) را با چه فاصله زمانی باید مورد استفاده قراردهم؟

بنا به استناداردهای بین المللی با مراجعه به مراجع ذیصلاح Trimpeks از هر دو سال یکبار این اندازه گیری را انجام دهید.

وفتیکه مانشون خا موش میشود هشدار خطا دریافت میکنم .این چه مفهومی دارد؟

هشدار خطا (EE ) دلیلهای مختلفی دارد :

 1. مانشون اشتباهی جای داده شده
  برای جای گزین صحیح مانشون به دفترچه نگاه کنید.

 2. در هنگام اندازه گیری حرکت کردن و یا حرفزدن.
  در هنگام اندازه گیری ساکت و در حالت راحت باید باشید و نباید حرف بزنید.برای اندازه گیری فشار خون به صورت دقیق کتابچه طریق استفاده را به سرعت بخوانید.

 3. باد کردن کم ویا بیشتر مانشون .
  مانشون به طور متوسط از فشار سیستولیک شما به میزان 30 الی 40 mmHGباید باد کرده باشد. بطور مصال اگر فشار خون شما در حالت معمولی 80/120 باشد مانشون تقریبا باید به میزان 150 الی 160 mmHG باد کرده باشد.

 4. در اندازه گیری های پشت سر هم به حد کافی باید منتطر شد.

اگر اندازه گیری دوبار ه ضرورت داشته باشد باید 5 دقیقه فاصله دهید تا جریان خون شما به حالت معمولی در اید.

دستگا ه فشار سنج دستی ایا نسبت به دستگاه های که از مچ فشار را می سنجد دقیقتر است یا نه ؟

هر دو دستگاه هم به نام نجش باید نتیجه دقیق بدهند .انتخاب دستگاه وابسته به طرز استفاده راحت و اسان هر شخص میباشد. به خصوص افرادی که در حال مسافرت میباشند دستگاه فشار سنج مچی را مورد استفاده تر تشخیص میدهند. اشخاص دیگر هم فشار نسج های با صفحه برزگ دگمه دار و فشار سنج دستی را ترجیح میدهند( برای اینکه به راحتی خوانده میشود ) .

دستگاه فشار سنج را به صورت میتوانم تمیز کنم؟

محافظ بیرونی فشار سنج را با یک دستمال خشک و نرم پاک کنید.به ططور قطع از دستمالهای خشنی خط انداز استفاده نه کنید و همچنین دستگاه ویا هر کدام از قطعات انرا نشوئید.مانشون را با یک دستمال نرم و تر و اب صابون تمیز کنید.

تکنولوژی ها

تکنولوژی رال فوزی (Real Fuzzy)

تکنولوژی رال فوزی (Real Fuzzy ) وابسته به فشار خون سیستولیک (sistolik ) و اندازه دست مانشون ایده عال فشار را میتوان مشخص نمود.بدین ترتیب استفاده کنندگان قبل از اندازه گیری مرحله باد گیری احتیاجی برای تعین قبلی ان نمیباشد. این تکنولوژی نارا حتی ها که از باد بی جهت به وجود میاید را از بین میبرد.و مانشون خطا دار از اندازه گیری غیر صحیح فشار خون از میزان باد بیشتر جلوگیری به عمل میاورد.  

تکنولو ژی دیجیتال

این تکنولوژی برای اندازه گیری فشار خون روش اوسیمتریک به کار گرفته میشود. ابتدا وقتی که باد کردن خاموش میشود برای فشار مناسب نسبت باد کردن مشخص گردیده و فشار به اوسیلاسیون منتقل میشود و بدین ترتیب فشار سیستولیک ,فشار دیاستولیک و همچنین طپش قلب شما را اندازه گیری میکند . 

ددکتور متحرک

نشان دهنده حرکتهای بدن – " ددکتور حرکت " برای استفاده کننده گان هشدار میدهد که در هنگام اندازه گیری ثابت باشند و هر نوع تحرک وجود انسان در موقع اندازه گیری را تشخیص میدهد.در هر اندازه گیری و بعد ان یک علامت مخصوص حرکت بدن نمایان میشود .این نوع ددکتور ها در هنگام اندازه گیری به استفاده کننده گان ثابت ماندنشان را یاداوری نموده و امکان صصحت ادنازه گیری را افزایش میدهد.

ددکتور نشان دهنده نا منظمی ریتم قلب

دستگاه های که ددکتور نا منظمی ریتم قلب را نشان میدهد, در هنگام اندازه گیری با دادن هشدار نا منظمی ریتم قلب استفاده کننده امکان اندازه گیری دقیق را فراهم میسازد. کار سنجش نامنظمی ریتم قلب به طور اتوماتیک میتوان اندازه گیری را ادامه داده ویا لوزوم تکرار انرا گوشزد میکند.اگر علامت نا منظمی ریتم قلب به طور پیوسته روشن شود حتما باید به دکتر مراجعه نماید.

شاخص ریسک فشار خون بالا

کمیته هماهنگ کننده برنامه ریزی ملی اموزش فشار خون بالا (JNC-7 ) , فشار خون را در چهار رده صنف بندی نموده و یک استاندارد فشار خون را معین کرده بود. این دستگاه بعد از هر اندازه گیری به طور عینی درجه ریسک احتمالی را مشخص نموده ( قبل از فشار خون بالا/مرحله 1 فشار خون بالا/ مرحله 2 فشار خون بالا ) با شاخص ریسک فشار خون جدید مهیا گردیده شده است.

وضیعت صدا

بنا به درخواست شخصی موقعیت صدا باز و بسته میشود.از اول تا اخر اندازه گیری پیشنهاد میگردد که موقعیت صدا باز باشد.