دیابت

fasTTest
pM-100

سیتم اندازه گیری قند خون

با خصوصیات مورد استفاده راحت و دادن نتیجه سریع و تست خون سریع plusmed اندازه گیری کلوکوز خون و برای تشخیص ویتره با استفاده از خون خیلی کم طراحی گردیده است

fasttest Tag EN


icon 5sec icon 5microliter icon codefree icon alarm reminder icon empty icon empty
fasTTest
pM-100

نوار های تست قند خون

پلوسمدPlusmed تست سریع کلوکز خون با نوار های تست , برای اندازه گیری کلوکز ( قند) خون گرفته شده از انگشت, کف دست و دست جلوئی بکار گرفته میشود .


icon 5sec icon 5microliter icon empty icon empty icon empty  
fasTTest

 

 

لانست ها خون استریل

سوزنهای تست سریع پلوسمد (Plusmed) به همراه دستگاه نمونه گیری خون مورد استفاده قرارداده میشود.نوک سوزنهای تست سریع پلوسمد(Plusmed ) یکبار مصرف بوده و فقط بریا یک بیمار مورد استفاده قرارداده میشود .icon painless pricking icon gamma sterilization icon empty icon empty icon empty icon empty
FASTFINE

 

سرنگهای قلمی انسولی

برای کودکان سوزنهای که از 6 میلیمتر کوتاهترن مناسب میباشد.هر سوزن قلمی فرو رفته در چرخ پلاستیکی میباشد که به سوزن وصل میشود